Ga naar de inhoud
Home » Verenigingsfokreglement (VFR)

Verenigingsfokreglement (VFR)

Onderstaand de actuele versie van het Verenigingsfokreglement (VFR) van de Duitse Langhaar Club (DLC). Het (gewijzigde) VFR is door de Algemene Vergadering van de DLC op 9 april 2024 aangenomen en door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op 22 april 2024 goedgekeurd. Gezien de goedkeuring door de Raad van Beheer is dit VFR op 1 mei 2024 in werking getreden.

Uitgangspunten en toelichting Verenigingsfokreglement

Elke bij de Raad van Beheer aangesloten rasvereniging is verplicht een VFR op te stellen volgens het format Verenigingsfokreglement van de Raad van Beheer. Het VFR geldt voor alle bij de DLC aangesloten leden. Fokkers / Kennels die zijn aangesloten bij de DLC en aan de voorwaarden van het VFR voldoen vindt u hier.

De voor het VFR relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Deze artikelen zijn per definitie verplicht.

Vervolgens is het aan de rasvereniging, in casu de Duitse Langhaar Club (DLC), om eventueel artikelen te verzwaren en of nieuwe artikelen toe te voegen. Deze mogen echter niet in strijd zijn met het KR. De DLC heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Het aldus opgestelde VFR is na goedkeuring door de Algemene Vergadering van de DLC door de Raad van Beheer goedgekeurd.

Controle op naleving en sanctiebeleid

De naleving van het KR wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer. De naleving van het VFR wordt gecontroleerd door de rasvereniging. Overtreding kan tot sancties leiden die kunnen variëren van een officiële waarschuwing tot een royement als lid van de rasvereniging. Naast een van de voormelde sancties is het bestuur van de rasvereniging gerechtigd aangifte te doen bij het Tuchtcollege voor de Kynologie. Dit kan alleen bij het in strijd te handelen met het in dit VFR bepaalde in de paragrafen 2 (Fokregels), 3 (Welzijnsregels) en 4 (Gezondheidsregels, met uitzondering van de daarin genoemde diskwalificerende fouten, die geen betrekking hebben op gezondheidsaspecten waardoor de gezondheid en het welzijn van de nakomelingen in gevaar kunnen worden gebracht).

Verenigingsfokreglement (VFR)